เริ่มเก็บข้อมูลเลยตอนนี้

เลือกแผนที่เหมาะสมในภายหลัง

เริ่มเก็บข้อมูลเลยตอนนี้

เลือกแผนที่เหมาะสมในภายหลัง

เริ่มเก็บข้อมูลเลยตอนนี้

เลือกแผนที่เหมาะสมในภายหลัง

เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้งานฟรีระยะเวลา 14 วัน เพื่อทดสอบคุณสมบัติทั้งหมดของ Tag Turbo

เลือกแผนที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่ดีที่สุดภายหลังจากการทดลองใช้งานเสร็จสิ้น

เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้งานฟรีระยะเวลา 14 วัน เพื่อทดสอบคุณสมบัติทั้งหมดของ Tag Turbo

เลือกแผนที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่ดีที่สุดภายหลังจากการทดลองใช้งานเสร็จสิ้น

Save 20%

รายเดือน

รายปี

USD

Basic

20

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 25 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

1,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 3 บัญชี

5 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมล

ยอดนิยม

Pro

27.50

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 35 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

3,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 10 บัญชี

10 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

Ultimate

35.83

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 45 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

8,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 15 บัญชี

15 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

Enterprise

สำหรับทีม ธุรกิจ หรือองค์กรที่ต้องการเติบโตและขยายขนาดอย่างรวดเร็ว

ให้เรากำหนดแผนการใช้งานที่เหมาะสมให้กับคุณ

ปรับแต่งจำนวน events

ไม่จำกัดผู้ใช้งาน

25 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

การสนับสนุนโดย Customer Success Manager

เทรนนิ่งการใช้งานแพลตฟอร์ม

Save 20%

รายเดือน

รายปี

USD

Basic

20

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 25 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

1,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 3 บัญชี

5 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมล

ยอดนิยม

Pro

27.50

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 35 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

3,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 10 บัญชี

10 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

Ultimate

35.83

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 45 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

8,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 15 บัญชี

15 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

Enterprise

สำหรับทีม ธุรกิจ หรือองค์กรที่ต้องการเติบโตและขยายขนาดอย่างรวดเร็ว

ให้เรากำหนดแผนการใช้งานที่เหมาะสมให้กับคุณ

ปรับแต่งจำนวน events

ไม่จำกัดผู้ใช้งาน

25 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

การสนับสนุนโดย Customer Success Manager

เทรนนิ่งการใช้งานแพลตฟอร์ม

Save 20%

รายเดือน

รายปี

USD

Basic

20

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 25 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

1,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 3 บัญชี

5 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมล

ยอดนิยม

Pro

27.50

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 35 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

3,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 10 บัญชี

10 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

Ultimate

35.83

USD

/เดือน

เมื่อจ่ายรายปี หรือ 45 USD/เดือน

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

8,000,000 events

ผู้ใช้งานสูงสุด 15 บัญชี

15 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

Enterprise

สำหรับทีม ธุรกิจ หรือองค์กรที่ต้องการเติบโตและขยายขนาดอย่างรวดเร็ว

ให้เรากำหนดแผนการใช้งานที่เหมาะสมให้กับคุณ

ปรับแต่งจำนวน events

ไม่จำกัดผู้ใช้งาน

25 Workspaces

Google Analytics 4, Google Ads, Meta, TikTok

เชื่อมต่อกับ CookiePlus (CMP)

แดชบอร์ด Google Analytics

การสนับสนุนทางอีเมลและแชท

การสนับสนุนโดย Customer Success Manager

เทรนนิ่งการใช้งานแพลตฟอร์ม

เปรียบเทียบแพ็กเกจ

& ฟีเจอร์

-

Basic

Pro

Ultimate

Enterprise

การใช้งาน

การใช้งาน

Event

1,000,000

3,000,000

8,000,000

ปรับแต่ง

Event

1,000,000

3,000,000

8,000,000

ปรับแต่ง

บัญชีผู้ใช้

3

5

15

ไม่จำกัด

บัญชีผู้ใช้

3

5

15

ไม่จำกัด

Workspaces

5

10

20

25

Workspaces

5

10

20

25

ฟีเจอร์

ฟีเจอร์

แดชบอร์ด Google Analytics

แดชบอร์ด Google Analytics

เวอร์ชั่น Tag

เวอร์ชั่น Tag

ประวัติการแก้ไข Tags

ประวัติการแก้ไข Tags

นำเข้าการตั้งค่า Tags

นำเข้าการตั้งค่า Tags

ส่งออกการตั้งค่า Tags

ส่งออกการตั้งค่า Tags

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ

Google Analytics 4

Google Analytics 4

Google Ads

Google Ads

Meta

Meta

TikTok

TikTok

CookiePlus (CMP)

CookiePlus (CMP)

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

2FA

2FA

กิจกรรมในบัญชี

กิจกรรมในบัญชี

การบริการ

การบริการ

การสนับสนุนทางอีเมล

การสนับสนุนทางอีเมล

การสนับสนุนทางแชท (24/5)

การสนับสนุนทางแชท (24/5)

การสนับสนุนโดย Customer Success Manager

การสนับสนุนโดย Customer Success Manager

การอบรมสอนการใช้งาน

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การอบรมสอนการใช้งาน

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ยอดนิยม

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะทดลองใช้งานฟรีได้อย่างไร?

ฉันจะทดลองใช้งานฟรีได้อย่างไร?

ฉันจะทดลองใช้งานฟรีได้อย่างไร?

ฉันสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้หรือไม่?

ฉันสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้หรือไม่?

ฉันสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้หรือไม่?

ฉันสามารถสมัครหลายแพ็กเกจพร้อมกันได้หรือไม่?

ฉันสามารถสมัครหลายแพ็กเกจพร้อมกันได้หรือไม่?

ฉันสามารถสมัครหลายแพ็กเกจพร้อมกันได้หรือไม่?

Event คืออะไร?

Event คืออะไร?

Event คืออะไร?

ฉันสามารถเพิ่ม Tag Turbo ไปยังเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ได้หรือไม่?

ฉันสามารถเพิ่ม Tag Turbo ไปยังเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ได้หรือไม่?

ฉันสามารถเพิ่ม Tag Turbo ไปยังเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งเว็บไซต์ได้หรือไม่?

พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อนาคต

ของการเก็บข้อมูลเว็บไซต์แล้วหรือยัง?

เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้งานฟรี 14 วันเพื่อทดสอบคุณลักษณะทั้งหมดของ Tag Turbo หรือติดต่อฝ่ายขายเพื่อปรับแต่งการใช้งาน Tag Turbo ที่เหมาะกับคุณ

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

ไม่ต้องกรอกบัตรเครดิต

พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อนาคต

ของการเก็บข้อมูลเว็บไซต์แล้วหรือยัง?

เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้งานฟรี 14 วันเพื่อทดสอบคุณลักษณะทั้งหมดของ Tag Turbo หรือติดต่อฝ่ายขายเพื่อปรับแต่งการใช้งาน Tag Turbo ที่เหมาะกับคุณ

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

ไม่ต้องกรอกบัตรเครดิต

พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อนาคต

ของการเก็บข้อมูลเว็บไซต์แล้วหรือยัง?

เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้งานฟรี 14 วันเพื่อทดสอบคุณลักษณะทั้งหมดของ Tag Turbo

หรือติดต่อฝ่ายขายเพื่อปรับแต่งการใช้งาน Tag Turbo ที่เหมาะกับคุณ

ทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

ไม่ต้องกรอกบัตรเครดิต